curriculum
Обучителна програма
Тук можете да научите за междукултурната интеграция в процеса на учене на работното място. Прочетете повече
handbook
Наръчник
Тук ще намерите информация за нови подходи и иновативни методики за междукултурната интеграция в процеса на учене на работното място. Прочетете повече
toolbox
Инструментариум
Тук можете да намерите иновативни инструменти и методи, които можете да използвате във вашата индивидуална и групова работа. Прочете повече

Добре дошли в LINK-Inc платформа за онлайн обучение

Тук можете да научите повече за процеса на учене на работното място и междукултурната интеграция чрез LINK-Inc теоретичните и практически иновативни материали. Предлагаме на Вашето внимание отворени образователни ресурси, разработени в рамките на проекта, които са свободни и лесни за ползване. Обучители, учители, ментори и консултанти, работещи в сферата на професионалното образование и обучение и в компании,  могат да се възползват от тези материали, за да се увеличи участието на мигрантите и етническите малцинства в процеса на учене на работното място.

  • Обучителната програма съдържа знанията, уменията и компетентностите, необходими на обучители и ментори, които работят с междукултурната интеграция в процеса на учене на работното място.
  • Наръчникът предлага нови подходи и иновативни методики за междукултурната интеграция в процеса на учене на работното място.
  • Инструментариумът съдържа иновативни методи за културна и етническа интеграция в процеса на учене на работното място. В LINK-Inc Инструментариум могат да се открият интерактивни инструменти, с помощта на които потребителите могат да оценят своите междукултурни умения и да научат  как могат да ги усъвършенстват.

Вие можете лесно да търсите сред тези отворени образователни ресурси по ключова дума като използвате бутона за търсене или да научите как по-добре да използвате платформата за онлайн обучение, като прочетете ръководството на потребителя.

search-button-hovermanual-button

LINK-INC

Насърчаване на равнопоставеността и участието в учене на работното място чрез създаване на иновативни подходи, с които обучители и ментори да адресират културното и етническо многообразие в ПОО